Adeno

  • Adeno/Rota Antigen Rapid Test

    Brzi test Adeno/Rota antigena

    Brzi test antigena adenovirusa/rotavirusa temelji se na tehničkom principu dvostruke anti-sendvič metode.Može se koristiti za kvalitativnu detekciju antigena adenovirusa i antigena rotavirusa u uzorcima izmeta.To je jednostavan i praktičan postupak, lako se tumači, može se vizualno procijeniti, a rezultati se mogu interpretirati za 10 minuta.Visoka osjetljivost, visoka specifičnost i visoka točnost.

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    Brzi test adenovirusnog antigena

    Adenovirus Antigen Rapid Test je komplet za testiranje stolice koji ne zahtijeva nikakve instrumente.Koristi se principom dvostruke anti-sendvič metode.Jednostavan je za korištenje, ne zahtijeva nikakvu opremu niti dodatna ispitivanja, a uzorak se lako prikuplja.Test je brz i rezultati se mogu očitati za 10 minuta.Visoka osjetljivost, točnost i specifičnost.